Cách phơi nấm của công ty có làm mất bào tử?

Trong quá trình phơi sấy, chắc chắn nấm sẽ rơi mất một lượng bào tử nhất định nhưng không đáng kể. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, bào tử có độ bám dính khá chặt. Lớp bào tử trên mặt tai nấm được bám theo nhiều lớp, vì hạt bào tử vô cùng nhỏ, lại bám theo nhiều lớp nên sự kết dính rất chặt chẽ nên rất khó rơi rụng. Hơn nữa, Nấm Trường Sinh được thu hoạch đúng thời gian và độ trưởng thành nên lượng bào tử rất nhiều, vì vậy phần hao hụt trong quá trình phơi sấy hoàn toàn không làm giảm chất lượng của tai nấm.

-->
DMCA.com Protection Status