Hạnh phúc của cơ thể là ở sức khỏe, hạnh phúc của trí óc là ở khoa học Một thân thể không ốm đau, một tinh thần không loạn: Đó là hạnh phúc Thời hạn của cuộc đời tùy thuộc sức khỏe, còn sức khỏe thì do cách sống quyết định Cuộc đời dù có…  »Xem thêm

Những câu nói hay về sức khỏe

Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật. Theo tổ chức y tế thế giới WHO   Chỉ khi người giàu ốm, họ mới hiểu sự bất lực của giàu sang….  »Xem thêm

-->
DMCA.com Protection Status