Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích những dữ liệu cá nhân mà Trường Sinh thu thập từ bạn, thông qua tương tác của chúng tôi với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi, cũng như cách chúng…  »Xem thêm

Trường Sinh khai trương điểm bán mới

Ngày 10/9/2017, Trường Sinh vui mừng khai trương điểm bán mới tại 200 Tô Hiến Thành, P.15 Q.10 (Trung tâm Thực phẩm Chức năng). Đây là điểm bán sỉ các sản phẩm hộp quà linh chi dành cho doanh nghiệp của Trường Sinh, nhằm giúp sản phẩm của Trường Sinh tiếp cận thêm nhiều khách…  »Xem thêm

Chính sách đại lý

CÔNG TY TNHH SX & TM LINH CHI TRƯỜNG SINH Số……../HĐĐL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————————-   TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…….năm 20….   HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ 2018   Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày…  »Xem thêm

DMCA.com Protection Status