Chính sách đại lý

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

 •  Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0310589305 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 5 năm 2015.
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

BÊN GIAO ĐẠI LÝ: (Sau đây gọi tắt là bên A)

– Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH sản xuất và thương mại Linh chi Trường Sinh

– Địa chỉ: 121 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại:  08. 668 56 668                             Hotline: 090 789 17 17

– Tài khoản số: 191 304591 02010 tại Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Phú Nhuận

– Mã số thuế doanh nghiệp:………………………………………………………………………….

– Đại diện theo pháp luật: Bà LÊ THỊ LÀN

BÊN ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên B):

– Tên cá nhân (doanh nghiệp) ………………….. ……………………………………….

– Địa chỉ : …………………………………………… …………………………………………

– Điện thoại: ……………………………… Telex:…………………. Fax: …………………………

– Tài khoản số: … ……………..mở tại Ngân hàng: …………………………………………

– Mã số thuế (nếu có)……………………………. …………………………………………

– Đại diện theo pháp luật (nếu có): …………………………………………………..

Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. THIẾT LẬP ĐẠI LÝ

1. Bên A đồng ý cho bên B làm đại lý nhượng quyền nhưng không độc quyền phân phối sản phẩm linh chi Trường Sinh.

2. Bên B đồng ý làm đại lý phân phối các sản phẩm Nấm linh chi mang nhãn hiệu Linh chi Trường Sinh cho bên A.

3. Bên B được dùng thương hiệu, hình ảnh Linh chi Trường Sinh trong giao dịch mua bán các loại hàng nêu trên.

4. Hai bên thống nhất hoạt động trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, tôn trọng tôn chỉ hoạt động của mỗi bên và tuân theo quy định của pháp luật.

Điều 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A

QUYỀN LỢI:

1. Yêu cầu bên B truyền đạt thông tin trung thực về sản phẩm của công ty, bán đúng giá quy định và kinh doanh bảo đảm theo quy định của pháp luật.

2. Bên A yêu cầu bên B thanh toán trước khi cung cấp hàng cho bên B và có quyền ngưng xuất hàng nếu bên B chưa thanh toán.

3. Yêu cầu bên B thực hiện việc chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn và chương trình do bên A đề ra.

TRÁCH NHIỆM:

1. Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa qua website linhchitruongsinh.vn, các chương trình khuyến mại và bảng giá các mặt hàng qua email cho bên B.

2. Bên A cung cấp hàng hóa cho bên B theo đúng chất lượng đã cam kết và đổi trả cho bên B các sản phẩm bị lỗi do khâu sản xuất (sản phẩm khi đổi phải còn hạn sử dụng trên 6 tháng).

3. Hỗ trợ vận chuyển hàng từ kho công ty đến điểm giao hàng với đơn hàng trên 10 triệu.

4. Bên A mua lại sản phẩm của bên B với giá thấp hơn 5% so với giá đã bán cho bên B (Sản phẩm phải còn hạn sử dụng trên 6 tháng)

Điều 3: ĐIỀU KIỆN, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN B

ĐIỀU KIỆN

1. Là đơn vị kinh doanh có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân có quyền công dân hợp pháp.

2. Hiểu sứ mệnh, hiểu giá trị cốt lõi sản phẩm của công ty và cam kết thực hiện.

3. Đã ký hợp đồng đại lý với Linh chi Trường Sinh (khi chưa hết hạn hợp đồng).

QUYỀN LỢI:

1. Được hưởng chiết khấu ngay khi mua hàng theo các mức sau:

– Đơn hàng 10-30 triệu   –   20%

– Đơn hàng 31-99 triệu   –   30%

– Đơn hàng từ 100 triệu  –   40%

 (Tiếp tục được hưởng chiết khấu % tương ứng với bất kỳ đơn hàng nào tiếp theo trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực – thời hạn của hợp đồng là 1 năm)

2. Thưởng doanh số: Doanh số mua hàng sau khi chiết khấu đạt từ 300 triệu/năm thưởng thêm 3% (sau chiết khấu).

3. Đại lý được công ty cập nhật báo giá, các chương trình khuyến mãi của công ty vào ngày 5 hàng tháng.

4. Được hưởng các chương trình khuyến mãi của công ty (chỉ hưởng 1 trong các chương trình ưu đãi ở cùng một thời điểm). Đơn hàng theo chương trình khuyến mãi được cộng vào doanh số.

5. Được tặng quà vào ngày kỉ niệm ký HĐ với công ty Trường Sinh.

6. Được tham dự các lớp đào tạo cho nhân viên, CTV, Đại lý miễn phí.

7. Được tham gia các chương trình du lịch hàng năm của công ty tổ chức (doanh số từ 300 triệu/năm sau chiết khấu).

8. Được đổi hàng nguyên giá đã mua khi chưa quá hạn 6 tháng.

TRÁCH NHIỆM:

1. Bên B phải thường xuyên cập nhật giá sản phẩm trên website để bán đúng giá cho khách hàng.

2. Không bán hàng giả, hàng của đối thủ cạnh tranh với sản phẩm công ty.

3. Hoạt động kinh doanh tuân thủ theo quy định của pháp luật. Bán đúng giá quy định của công ty (tuyệt đối không được bán phá giá).

4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A trong toàn bộ hoạt động đại lý.

5. Khi đổi trả hàng, bên B sẽ chịu chi phí vận chuyển.

Điều 4: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

Tùy theo điều kiện, bên B sẽ chọn các giao dịch:

– Giao dịch trực tiếp tại công ty

– Giao dịch qua điện thoại, email.

ĐIỀU 5: THỎA THUẬN CHUNG

1. Mỗi bên tự chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ thuế của mình trước cơ quan thuế của Việt Nam, theo quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam. Tất cả các vấn đề chưa được quy định cụ thể sẽ được áp dụng theo pháp luật hiện hành có liên quan. Mọi thay đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản có chữ ký xác nhận của đại diện có thẩm quyền của hai bên.

3. Nếu có vấn đề phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).Trong thời hạn 30 ngày, phát sinh không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và hết giá trị trong các trường hợp sau:

– Bên B có đơn xin kết thúc hợp đồng gửi cho bên A trước 30 ngày.

– Bên A có quyền kết thúc hợp đồng nếu bên B vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử của bên A cũng như vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này.

– Trong trường hợp bất khả kháng hoặc khi bên A không còn kinh doanh sản phẩm này. Trong trường hợp trên, bên A sẽ gửi văn bản thông báo cho bên B trước 30 ngày đồng thời giải quyết đầy đủ mọi quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên (theo pháp luật).

Hợp đồng này có giá trị trong năm………. kể từ ngày……tháng…. năm………..

Hợp đồng này được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

 

##################################################

 

 

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Số: ………………./HDCTV

Căn cứ Bộ luật dân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ vào Bộ Luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên;

Hôm nay, ngày… tháng… năm….. tại địa chỉ ……………………………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A:

Đại diện là Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………

BÊN B:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………………
Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………..
Số CMTND: ………………………………………………………………………………………………………..
Số sổ lao động (nếu có): ………………………………………………………………………………………..

Thỏa thuận, thống nhất ký kết hợp đồng lao động đối với cộng tác viên với những điều khoản như sau:

Điều 1: Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên A

Quyền lợi của bên A:

1. Yêu cầu Bên B chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành, quản lý của người quản lý trực tiếp theo sự phân công công việc; nội quy, quy chế Công ty và các quyết định khác của Bên A khi được nhận vào làm việc.

2. Được quyền đề nghị cộng tác viên khi có sự kiện tham gia hoạt động quảng bá , hội chợ.

3. Được yêu cầu chấm dứt hợp đồng này nếu trong thời gian làm việc mà kết quả công việc của bên B không đạt yêu cầu.

Nghĩa vụ của bên A:

4. Cấp phát tài liệu bán hàng và các dụng cần thiết nếu có.

5. Đào tạo, hướng dẫn kỹ năng bán hàng và địa điểm tiếp cận khách hàng trong 6 tháng đầu.

6. Thanh toán tiền hỗ trợ cho Bên B theo thỏa thuận của Hợp đồng này.

7. Gia hạn hợp đồng hợp đồng với Bên B nếu Bên B đáp ứng được yêu cầu công việc.

Điều 2: Điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của Bên B

Điều kiện

1. Hiểu sứ mệnh, hiểu giá trị cốt lõi sản phẩm của công ty và cam kết thực hiện.

2. Đã ký hợp đồng cộng tác viên với Linh chi Trường Sinh (khi chưa hết hạn hợp đồng).

Quyền lợi của bên B:

3. Được thưởng vượt doanh số 10% (trên số vượt) cho doanh số từ khách hàng lẻ.

4. Được chiết khấu 5% cho doanh số từ khách hàng doanh nghiệp.
(Với đơn hàng doanh nghiệp có doanh số:
– Từ 500 triệu trở xuống, mức chiết khấu tối đa công ty đưa ra cho DN là 20%.
– Trên 500 triệu, mức chiết khấu tối đa công ty đưa ra cho DN là 25%.
Và nếu CTV có thể thỏa thuận mức chiết khấu với DN nhỏ hơn mức trên, thì phần chiết khấu còn lại sẽ được chia cho CTV và công ty theo tỉ lệ 60:40)

5. Được chiết khấu 2% cho doanh số từ đại lý.

6. Được hưởng các chế độ ngày lễ, Tết cùng công ty (sau khi làm việc cùng công ty 6 tháng trở lên).

7. Được tham dự các lớp đào tạo cho nhân viên công ty, CTV, Đại lý miễn phí.

8. Mức hỗ trợ:

 • Tháng thứ 1: Không yêu cầu doanh số, hỗ trợ 2 triệu/tháng.
 • Tháng thứ 2: Hỗ trợ 3 triệu/tháng.
 • Tháng thứ 3: Hỗ trợ 4 triệu/tháng.
 • Tháng thứ 4: Hỗ trợ 5 triệu/tháng.
 • Từ tháng thứ 5 trở đi: lương cơ bản là 6 triệu/tháng.

Nghĩa vụ của bên B:

9. Chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành, quản lý của người quản lý trực tiếp; văn hóa, nội quy, quy chế Công ty và các quyết định khác của Bên A khi được nhận làm cộng tác viên.

10. Không bán hàng giả, hàng của đối thủ cạnh tranh với sản phẩm công ty.

11. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A trong toàn bộ hoạt động hợp tác kinh doanh.

12. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan trong việc giao nhận hàng, chăm sóc khách hàng.

13. Đảm bảo doanh số BÁN LẺ và KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP:

 • Tháng thứ 1: Không yêu cầu doanh số
 • Tháng thứ 2: Chỉ tiêu 5 triệu
 • Tháng thứ 3: Chỉ tiêu 10 triệu
 • Tháng thứ 4: Chỉ tiêu 20 triệu
 • Tháng thứ 5: Chỉ tiêu 30 triệu

 (Nếu tháng nào không đạt doanh số thì mức lương cơ bản được hưởng tương ứng với mức % doanh số mang về)

14. Giao danh sách khách hàng cho bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty chăm sóc theo doanh số bán hàng tuần.

15. Tham gia tích cực và đầy đủ các buổi đào tạo của công ty.

16. Hỗ trợ các sự kiện của công ty khi được yêu cầu.

17. Nếu cần nhân viên công ty hỗ trợ đơn hàng cho Doanh nghiệp: trích 2% cho quỹ nhóm (công ty không quản lý quỹ nhóm).

18. Trong suốt thời gian làm việc và cả sau khi chấm dứt công việc tại Bên A, Bên B không được phép: cung cấp, tiết lộ các bí mật kinh doanh, thông tin khách hàng, các thông tin hồ sơ vụ việc của Bên A cho bên thứ ba. Trường hợp bị phát hiện thì cá nhân đó phải khắc phục ngay hậu quả, phải bồi thường mọi thiết hại xảy ra, bị khởi tố hình sự (nếu có).

Điều 3: Những thoả thuận khác

Khi hợp đồng này hết hạn mà cộng tác viên vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng đã ký kết.

 

Điều 4Điều khoản thi hành

1. Những vấn đề không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

2. Hợp đồng lao động này làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau:

– 01 bản do bên B giữ.

– 01 bản do bên A giữ.

Hợp đồng có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

BÊN A                                                                            BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

-->
DMCA.com Protection Status