Chính sách đại lý

CÔNG TY TNHH SX & TM

LINH CHI TRƯỜNG SINH

Số……../HĐĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————————-

 

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…….năm 20….

 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ 2018

 

 • Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0310589305 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 5 năm 2015.
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

BÊN GIAO ĐẠI LÝ: (Sau đây gọi tắt là bên A)

– Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH sản xuất và thương mại Linh chi Trường Sinh

– Địa chỉ: 121 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại:  028. 668 56 668                             Hotline: 090 789 17 17

– Tài khoản số: 191 304591 02010 tại Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Phú Nhuận

– Mã số thuế doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

– Đại diện theo pháp luật: …………………… 

BÊN ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên B):

– Tên cá nhân (doanh nghiệp) ……………………. ……………………………………….

– Địa chỉ : …………………………………………… …………………………………………

– Điện thoại: ………………………………. Telex:…………………. Fax: …………………………

– Tài khoản số: …. ……………..mở tại Ngân hàng: …………………………………………..

– Mã số thuế (nếu có)…………………………….. …………………………………………

– Đại diện theo pháp luật (nếu có): …………………………………………………..

Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. THIẾT LẬP ĐẠI LÝ

 

 1. Bên A đồng ý cho bên B làm đại lý nhượng quyền nhưng không độc quyền phân phối sản phẩm linh chi Trường Sinh.
 2. Bên B đồng ý làm đại lý phân phối các sản phẩm Nấm linh chi mang nhãn hiệu Linh chi Trường Sinh cho bên A.
 3. Bên B được dùng thương hiệu, hình ảnh Linh chi Trường Sinh trong giao dịch mua bán các loại hàng nêu trên.
 4. Hai bên thống nhất hoạt động trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, tôn trọng tôn chỉ hoạt động của mỗi bên và tuân theo quy định của pháp luật.

Điều 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A

 

QUYỀN LỢI:

 1. Yêu cầu bên B truyền đạt thông tin trung thực về sản phẩm của công ty, bán đúng giá quy định và kinh doanh bảo đảm theo quy định của pháp luật.
 2. Bên A yêu cầu bên B thanh toán trước khi cung cấp hàng cho bên B và có quyền ngưng xuất hàng nếu bên B chưa thanh toán.
 3. Yêu cầu bên B thực hiện việc chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn và chương trình do bên A đề ra.

TRÁCH NHIỆM:

 1. Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa qua website linhchitruongsinh.vn, các chương trình khuyến mại và bảng giá các mặt hàng qua email cho bên B.
 2. Bên A cung cấp hàng hóa cho bên B theo đúng chất lượng đã cam kết và đổi trả cho bên B các sản phẩm bị lỗi do khâu sản xuất (sản phẩm khi đổi phải còn hạn sử dụng trên tháng).
 3. Hỗ trợ vận chuyển hàng từ kho công ty đến điểm giao hàng với đơn hàng trên … triệu.
 4. Bên A mua lại sản phẩm của bên B với giá thấp hơn … so với giá đã bán cho bên B (Sản phẩm phải còn hạn sử dụng trên … tháng)

Điều 3: ĐIỀU KIỆN, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN B

 

ĐIỀU KIỆN

 1. Là đơn vị kinh doanh có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân có quyền công dân hợp pháp.
 2. Hiểu sứ mệnh, hiểu giá trị cốt lõi sản phẩm của công ty và cam kết thực hiện.
 3. Đã ký hợp đồng đại lý với Linh chi Trường Sinh (khi chưa hết hạn hợp đồng).

QUYỀN LỢI:

 1. Được hưởng chiết khấu ngay khi mua hàng theo các mức sau:
 • Doanh số dưới 10triệu/tháng : …%
 • Doanh số từ 10 đến 50 triệu /tháng : …%
 • Doanh số trên 50triệu /tháng           : …%

 (% Chiết khấu tính trên doanh số mỗi lần mua hàng và được cộng dồn doanh số theo tháng để chốt mức chiết khấu cuối cùng )

 1. 2. Đại lý được nhận thông báo các chương trình khuyến mãi của công ty trước 15 ngày.
 2. Được hưởng các chương trình khuyến mãi của công ty (chỉ hưởng 1 trong các chương trình ưu đãi ở cùng một thời điểm). Đơn hàng theo chương trình khuyến mãi được cộng vào doanh số.
 3. Được tặng quà vào ngày kỉ niệm ký HĐ với công ty Trường Sinh.
 4. Được tham dự các lớp đào tạo cho nhân viên, CTV, Đại lý miễn phí.
 5. Được tham gia các chương trình du lịch hàng năm của công ty tổ chức (doanh số từ triệu/năm sau chiết khấu).
 6. 7. Được đổi hàng nguyên giá trong vòng … tháng kể từ khi mua.

TRÁCH NHIỆM:

 1. Bên B phải thường xuyên cập nhật giá sản phẩm trên website để bán đúng giá cho khách hàng.
 2. Không bán hàng giả, hàng của đối thủ cạnh tranh với sản phẩm công ty.
 3. Hoạt động kinh doanh tuân thủ theo quy định của pháp luật. Bán đúng giá quy định của công ty (tuyệt đối không được bán phá giá).
 4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A trong toàn bộ hoạt động đại lý.
 5. Khi đổi trả hàng, bên B sẽ chịu chi phí vận chuyển.

Điều 4: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

 

Tùy theo điều kiện, bên B sẽ chọn các giao dịch:

– Giao dịch trực tiếp tại công ty

– Giao dịch qua điện thoại, email.

ĐIỀU 5: THỎA THUẬN CHUNG

 

 1. Mỗi bên tự chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ thuế của mình trước cơ quan thuế của Việt Nam, theo quy định của pháp luật.
 2. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam. Tất cả các vấn đề chưa được quy định cụ thể sẽ được áp dụng theo pháp luật hiện hành có liên quan. Mọi thay đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản có chữ ký xác nhận của đại diện có thẩm quyền của hai bên.
 3. Nếu có vấn đề phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).Trong thời hạn 30 ngày, phát sinh không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra tòa án có thẩm quyền tại TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và hết giá trị trong các trường hợp sau:

– Bên B có đơn xin kết thúc hợp đồng gửi cho bên A trước 30 ngày.

– Bên A có quyền kết thúc hợp đồng nếu bên B vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử của bên A cũng như vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này.

– Trong trường hợp bất khả kháng hoặc khi bên A không còn kinh doanh sản phẩm này. Trong trường hợp trên, bên A sẽ gửi văn bản thông báo cho bên B trước 30 ngày đồng thời giải quyết đầy đủ mọi quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên (theo pháp luật).

Hợp đồng này có giá trị trong năm………. kể từ ngày……tháng….năm………..

Hợp đồng này được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

-->
DMCA.com Protection Status