Điều khoản về Quyền riêng tư của Trường Sinh

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích những dữ liệu cá nhân mà Trường Sinh thu thập từ bạn, thông qua tương tác của chúng tôi với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi, cũng như cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.

Phần lớn các trang web của Trường Sinh đều sử dụng “cookie”, những tệp văn bản nhỏ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã đặt cookie vào ổ cứng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn; trợ giúp đăng nhập; cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu; và phân tích hoạt động của trang web.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Trường Sinh thu thập dữ liệu để hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm của chúng tôi. Bạn cung cấp trực tiếp một số dữ liệu này, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản Trường Sinh, lướt web Trường Sinh, đăng ký sự kiện của Trường Sinh, tải tài liệu từ trang web hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi thu thập một số dữ liệu này bằng cách ghi lại cách bạn tương tác với sản phẩm của chúng tôi, ví dụ: bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie và nhận báo cáo lỗi hoặc dữ liệu sử dụng từ phần mềm đang chạy trên thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu từ bên thứ ba.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Trường Sinh sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để điều hành doanh nghiệp và cung cấp cho bạn các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, bao gồm sử dụng dữ liệu để cải tiến các sản phẩm của chúng tôi và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu để liên lạc với bạn, ví dụ: thông báo cho bạn về các cập nhật tài khoản, bảo mật và thông tin sản phẩm. Và chúng tôi sử dụng dữ liệu để giúp hiển thị quảng cáo liên quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng những gì bạn viết trong email, trò chuyện, cuộc gọi video hoặc thư thoại hoặc tài liệu, ảnh và các tệp cá nhân khác của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn.

Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của bạn hoặc khi cần thiết để hoàn tất bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu với các chi nhánh và công ty con do Trường Sinh kiểm soát; với các nhà cung cấp làm việc thay mặt cho chúng tôi; khi luật pháp yêu cầu hoặc đáp ứng quy trình pháp lý; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi; để giữ an toàn cho sản phẩm của chúng tôi; và để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Trường Sinh.

Cách truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình trực tuyến đối với nhiều sản phẩm Trường Sinh. Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn về việc Trường Sinh thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Cách bạn có thể truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình sẽ tùy thuộc vào sản phẩm bạn sử dụng.

Bạn luôn có thể chọn xem bạn có muốn nhận email quảng cáo, tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại và thư bưu chính từ Trường Sinh hay không. Bạn cũng có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ Trường Sinh.

Cookie và các công nghệ tương tự

Trường Sinh sử dụng cookie (các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn) và các công nghệ tương tự để cung cấp trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, đồng thời giúp thu thập dữ liệu. Cookie cho phép chúng tôi lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn, v.v…; cho phép bạn đăng nhập; cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích; chống gian lận; và phân tích tình hình hoạt động của các trang web cũng như dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng bọ web để giúp cung cấp cookie cũng như thu thập dữ liệu sử dụng và hiệu suất. Các trang web của chúng tôi có thể có bọ web và cookie từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Bạn có nhiều công cụ khác nhau để kiểm soát cookie, bọ web và các công nghệ tương tự, bao gồm các tùy chọn điều khiển trình duyệt để chặn và xóa cookie cũng như các tùy chọn điều khiển từ một số nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba để chọn không thu thập dữ liệu thông qua bọ web và các công nghệ tương tự. Trình duyệt và các lựa chọn khác của bạn có thể tác động đến trải nghiệm của bạn với sản phẩm của chúng tôi.

Thông báo cho người dùng cuối

Nhiều sản phẩm của Trường Sinh dành cho các tổ chức sử dụng và tổ chức của bạn cấp quyền để bạn sử dụng các sản phẩm đó. Việc bạn sử dụng sản phẩm Trường Sinh có thể phải tuân theo các chính sách của tổ chức bạn, nếu có. Nếu tổ chức của bạn đang quản lý việc bạn sử dụng các sản phẩm Trường Sinh, vui lòng gửi các câu hỏi về quyền riêng tư của bạn tới người quản trị. Khi bạn sử dụng các tính năng xã hội của các sản phẩm đó, những người dùng khác trong mạng của bạn cũng có thể nhìn thấy một số hoạt động của bạn. Để biết thêm thông tin về tính năng xã hội và các chức năng khác, vui lòng xem tài liệu hoặc nội dung trợ giúp dành riêng cho sản phẩm Trường Sinh đó. Trường Sinh không chịu trách nhiệm đối với các phương pháp bảo mật hoặc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Những phương pháp này có thể khác với những phương pháp được nêu trong điều khoản về quyền riêng tư này.

Nếu bạn sử dụng địa chỉ email do tổ chức mà bạn liên kết cấp, chẳng hạn như công ty hoặc trường học, để truy nhập các dịch vụ Trường Sinh trực tuyến, thì chủ sở hữu của miền (ví dụ: công ty của bạn) được liên kết với địa chỉ email của bạn có thể: (i) kiểm soát và quản lý tài khoản dịch vụ Trường Sinh trực tuyến của bạn cũng như (ii) truy nhập và xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm cả nội dung thông tin liên lạc và các tệp của bạn.

-->
DMCA.com Protection Status