Cần lắm một điểm tựa
Trong cuộc đời mênh mông
Nhưng không thể ngóng trông
Gặp ai cũng mong dựa.

Yêu lắm một vòng tay
Ấp ôm ta tháng ngày
Nhưng không hẳn là hay
Xây đời mình trên cát.

Vậy ta dựa vào đâu
Để tâm mình thong thả?
Vòng tay nào đủ cả
Để ta bớt lung lay?

Bạn hãy đọc sách hay
Tìm học thầy hiền trí
Và gặp bạn tri kỷ
Đối thoại để khai minh.

Hãy trò chuyện tâm tình
Cùng luyện rèn tâm thức
Để cho mình đủ sức
Chở che được chính mình!

Làn Lê 4/2017