(Tác giả: Làn Lê)

Tôi kể bạn nghe chuyện của Nấm
Chuyện Linh Chi đức hạnh, luân hồi
Mạch luân lưu biến chuyển muôn đời
Nơi tận cùng, vươn mầm sống mới.

Khởi nguồn sống từ mùn cây cối
Thứ bỏ đi tưởng chẳng ai cần
Linh Chi vươn sự sống âm thầm
Và lớn lên kiên cường, mạnh mẽ.

Lặng lẽ từng chút nhặt yêu thương
Linh chi ôm suối nguồn dưỡng chất
Gom trong mình tinh hoa Trời – Đất
Dâng cho Người sức khỏe, bình yên.

Bền bỉ trường tồn với thiên nhiên
Viết câu chuyện vòng tròn sự sống
Trong cõi đời mênh mông vô tận
Linh chi đem may mắn, an lành!

Hạnh Linh Chi âm thầm là thế
Mẹ Thiên Nhiên mượn viết cuộc đời
Khó khăn đến chớ nản Người ơi
Học Linh Chi vươn mầm sống mới!