Quy luật luân hồi, ai có thể chống lại?

Sông nhẫn nại gom từng dòng nhỏ
Xuôi một dòng ra biển mênh mông
Khi sông cạn, biển quay trở lại
Rót tràn đầy mạch nước xanh trong!

Hoa kiêu sa, hoa khoe rực rỡ
Tỏa ngát hương, tươi sắc với đời
Khắc thời gian lên cánh hoa rơi
Ta chợt thấy bao mầm sống mới!

Mạch cuộc sống không ngơi là thế
Diệt lại sinh, sự sống luân hồi
Kiếp nhân gian đến học người ơi
Đủ điểm rồi chuyển thôi lớp mới!

Làn Lê