Nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phải đối diện với nhiều khó khăn trong năm 2020 trước đại dịch covid 19 trong đó có Trường Sinh. Tuy nhiên với sự chủ động và nắm bắt được xu hướng mua hàng mới của khách hàng, Trường Sinh đã nhanh chóng chuyển hướng sang mua bán trực tuyến giúp lượng hàng bán ra tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo cho tất cả quý khách hàng luôn được sử dụng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, nhanh nhất và tinh tế nhất!